Garanția produselor

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile OUG 140/2021 cu modificările ulterioare. Astfel, conform legislației în vigoare, „În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.”

 1. Termenul de garanție pentru bijuteriile din aur este de 24 de luni, în timp ce pentru celelalte produse comercializate, termenul este de 12 luni, calculat de la data achiziției și este condiționat de prezentarea facturii sau a bonului fiscal și a certificatului de garanție corespunzător. Garanția este acordată în conformitate cu legislația în vigoare la momentul achiziției și este aplicabilă numai dacă produsul este utilizat conform destinației sale prevăzute.  În cazul lipsei conformității produselor, consumatorul are dreptul de a solicita MAGNOR Trading aducerea la conformitate, fără plată, prin reparare.
 2. Bijuteriile din aur sunt noi și nu provin din amanet. Produsele din categoriile electronice, ceasurile și gențile sunt folosite și pot prezenta urme de uzură. Uneori, în cazul produselor electronice pot apărea defecțiuni ascunse care nu au putut fi depistate în cadrul testelor la care au fost supuse.
 3. Pe perioada de acordare a garanției, clientul trebuie să păstreze ambalajele originale (cutii, folii protectoare etc.).
 4. Nu se oferă garanție pentru durata de viață a acumulatorilor, deoarece sunt produse folosite.
 5. În cazul ceasurilor achiziționate, garanția nu se aplică pentru curea, brațară, carcasă, remontor, geam și baterie.
 6. În cazul genților, eventualele defecte vor fi constatate la achiziție. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare. Garanția specificată la punctul 1. nu se aplică pentru aceste produse.     
 7. Garanția nu acoperă consumabilele.

Situațiile de mai jos vor duce la pierderea (anularea) garanției

 • deteriorări termice, mecanice și plastice ale produsului datorate accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a altor factori independent de Producător;
 • utilizarea produsului în condiții neadecvate (tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, conectare la PC fără împământare, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate etc.);
 • utilizarea produsului în aplicații ce necesită performanțe și calități, altele decât cele oferite de clasa și scopul pentru care acest produs este destinat sau în afara specificațiilor sale tehnice;
 • nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau instalare prevazute în manualul produsului;
 • utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele produse, aprobate sau recomandate de către producător;
 • produsul este prezentat la agenție neînsoțit de documentele obligatorii precizate la punctul 1;
 • defecțiunile software nu fac obiectul acestui certificat de garanție;
 • schimbarea stării originale a produsului prin intervenții neautorizate;
 • reparațiile necesare pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere din garanție nu vor fi executate de societatea MAGNOR.

Condiții generale de garanție pentru bijuterii                 

Pentru bijuterii, vânzătorul garantează remedierea viciilor ascunse de fabricație și neconcordanța cu caracteristicile obiectelor comandate, timp de 30 de zile, excluzând daunele cauzate de diverse accidente mecanice, lipsa de îngrijire, sau purtarea neadecvată a bijuteriilor, precum și nerespectarea indicațiilor existente în certificatul de garanție.

Pentru modelele de bijuterii cu pietre (prețioase și/sau semiprețioase), în cazul căderii acestora, vânzătorul va fixa pietrele, într-un termen rezonabil, numai în cazul în care acest lucru nu este imputabil cumpărătorului, dar nu își asumă răspunderea pentru pierderea acestora. Pierderea pietrelor prețioase nu face obiectul garanției, MAGNOR Trading reasumându-și înlocuirea sau repararea bijuteriilor în acest caz.

Componentele bijuteriilor fabricate din alte materiale decât metale prețioase pot fi sensibile la produsele cosmetice și petrochimice. Orice reparație a bijuteriei ce se supune termenilor de garanție se va efectua în mod gratuit.

Reparațiile necesare pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere din garanție nu vor fi executate de societatea MAGNOR Trading.

Bijuteria va fi reparată dacă se confirmă faptul că un defect de material sau de manoperă a reprezentat cauza unei asemenea deteriorări și nu purtarea neadecvată a bijuteriilor de către cumpărător. În cazul înlocuirii (survenite doar daca bijuteria nu se poate repara), veți primi un model similar, având o valoare echivalentă sau mai mare, caz în care veți achita diferența de preț.

Pentru mai multe informații, contactați-ne la:

 • suport@magnor.ro;
 • call-center: 021 310 40 48.

 

Copyright 2009 - 2024 © Magnor